Υπηρεσίες

Επανδρωμένη Φύλαξη

epandromeni-filaksi

Επανδρωμένη φύλαξη ονομάζεται οποιαδήποτε φύλαξη κτιρίων και εγκαταστάσεων, από τουλάχιστον έναν φύλακα.
Η ΠΕΛΕΚΥΣ GROUP διαθέτει πολυετή εμπειρία στις επανδρωμένες φυλάξεις. Παρέχει αυτήν την υπηρεσία δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην επιλογή προσωπικού και την άρτια εκπαίδευση αυτού. Γι’ αυτόν τον λόγο μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και με συνέπεια σε κάθε φύλαξη τέτοιου τύπου.

 

 

Περιπολία-Patrol

Η ΠΕΛΕΚΥΣ GROUP παρέχει αυτήν την υπηρεσία έχοντας στην κατοχή της αξιόπιστα οχήματα με αξιόπιστους οδηγούς και φύλακες. Άμεση επέμβαση στον εκάστοτε στόχο με εμπειρία στην αναγνώριση και στην καταστολή τυχόν συμβάντος.

 

 

Προστασία-συνοδεία VIP

protection_ VIP

Γνωρίζοντας τον βαθμό επικινδυνότητας της προστασίας ή και της συνοδείας ατόμων υψίστης σημασίας (VIP), η ΠΕΛΕΚΥΣ GROUP φροντίζει για την κατάλληλη επιλογή εκπαιδευμένων φυλάκων ή και συνοδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.