Γιατί ΠΕΛΕΚΥΣ

Φροντίζουμε για την ασφάλειά σας.

  • Αυστηρή επιλογή & παροχή επαγγελματιών φρουρών ασφαλείας με εξειδίκευση στην εμπορική και βιομηχανική προστασία, καθώς έχουν ολοκληρώσει με συνέπεια πλήρη σειρά σεμιναρίων σε θέματα ασφάλειας: επιτήρηση, πρόληψη κλοπής και δολιοφθοράς, έλεγχος χώρων και εγκαταστάσεων, αναγνώριση ύποπτων συμπεριφορών, επικοινωνιακές δεξιότητες και επαγγελματική δεοντολογία. Κατανοώντας ότι δεν μπορείτε να είστε πανταχού παρόντες, γινόμαστε τα μάτια και τα αυτιά σας. Το προσωπικό μας αποτελεί μια ενεργή και δυναμική παρουσία, η οποία υπάρχει όπου απουσιάζεται, διαφυλάσσοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ασφάλειά σας.

  • Άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων με το Τμήμα άμεσης επέμβασης, το οποίο βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο, σε καθημερινή βάση, για την άμεση διαχείριση σημάτων συναγερμού ή κλήσεων για παροχή βοήθειας. Οι ομάδες του τμήματος αποτελούνται από υψηλά εκπαιδευμένα στελέχη, ικανά να δράσουν με ταχύτητα, ακρίβεια και αξιοπιστία.

  • Παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση των πλέον εξελιγμένων, ποιοτικών και αξιόπιστων συστημάτων της διεθνούς αγοράς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί θα σας καθοδηγήσουν στην ορθή επιλογή του συστήματος που ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις σας, παρέχοντας σας κάθε δυνατή υποστήριξη.

  • Συμβουλευτική υποστήριξη με επιτόπια μελέτη και αξιολόγηση από πλευράς ασφαλείας κάθε εγκατάστασης ώστε να προταθεί ο βέλτιστος και οικονομικά αποδοτικότερος συνδυασμός υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας. Οι έμπειροι σύμβουλοι της εταιρείας μας, σε συνεργασία με τη διοίκηση της επιχείρησής σας, θα καταρτίσουν ειδικό σχέδιο με λύσεις στα συστήματα διαχείρισης ασφαλείας, το ανθρώπινο δυναμικό, τη φυσική ασφάλεια, τις καθημερινές διαδικασίες στους εργασιακούς χώρους και τα σχέδια διαχείρισης κρίσεων.